Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 30. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.L Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Marešová Pavla
1 odpadá UCE 4.L (ANJ1)
5 odpadá UCE 4.L (ANJ2)
Coufalová Petra
1 odpadá ANJ 4.L (ANJ2)
6 odpadá KAJ 4.L (KAJ2)
Čečák Michal
4 změna MAT 4.B+
6 změna MAC 4.L (MAC)+
Dědová Jana
1 navíc TH 2.L 2.R
4 odpadá MAT 1.L zrušeno
8 odpadá PEK 1.OA zrušeno
Fišar Vít
5 odpadá TEV 1.OA (Dív) zrušeno
6 změna TEV 3.L (Dív)+ zrušeno
7 změna TEV 1.OA (Chl)+ zrušeno
Hánová Jaroslava
1 změna UCE 4.B (ANJ1)+
2 změna UCE 4.B (ANJ1)+
3 změna EKO 4.B (ANJ1)+
Hejdová Libuše
6 změna RUJ 2.L (RUJ3)+ zrušeno
Hanzalová Miroslava
1 odpadá FYZ 2.L zrušeno
3 změna ZPV 2.B+ zrušeno
4 změna MAT 3.L+ zrušeno
Hořejší Marie
2 změna SPJ 3.L (SP3)+ zrušeno
6 změna SPJ 2.L (SPJ3)+ zrušeno
Hrnčířová Blanka
1 změna UCE 2.B+ zrušeno
2 změna UCE 4.B (ANJ2)+
3 změna UCE 4.B (ANJ2)+
5 odpadá POD 4.A (ANJ1)
8 odpadá UCE 3.L (INF1) zrušeno
Jírů Lukáš
3 odpadá EKO 2.L zrušeno
6 změna EKO 2.B+ zrušeno
8 odpadá PRX 4.L
9 odpadá PRX 4.L
Kahounová Jana
2 odpadá APS 1.OA (ANJ1) zrušeno
5 odpadá INX 4.B
Machačová Zdenka
1 změna ANJ 4.A (ANJ2)+
2 změna KAJ 3.B+ zrušeno
4 změna ANJ 2.L (ANJ1)+ zrušeno
5 změna ANJ 3.L (ANJ2)+ zrušeno
6 změna KAJ 4.A (KAJ2)+
7 změna KAJ 4.B (KAJ1)+
Morkesová Ludmila
1 odpadá CJL 1.OA (ANJ1) zrušeno
2 odpadá CJL 1.OA (ANJ2) zrušeno
3 odpadá CJL 4.L
4 odpadá CJL 1.OA zrušeno
5 změna CJL 2.A+ zrušeno
Novák Ondřej
1 navíc TH 1.L 1.L za odpadlou
1 změna ANJ 3.L (ANJ1)+ zrušeno
2 odpadá ANJ 1.L (ANJ2) zrušeno
3 odpadá ANJ 1.L (ANJ1) zrušeno
5 odpadá ANJ 4.L (ANJ1)
6 odpadá KAJ 4.L (ANJ1)
Nováková Eliška
6 odpadá SPJ 1.OA (SPJ) zrušeno
Plášil Jiří
8 odpadá INF 3.L (INF2) zrušeno
Popelková Kateřina
7 odpadá TEV 1.L (Dív) zrušeno
8 odpadá BIO 1.L zrušeno
Rafaj Pavel
1 odpadá ZEM 1.L zrušeno
2 změna NEJ 2.L (NEJ)+ zrušeno
6 přesun >> NEJ 1.OA (NEJ)+ na 20.6. 6. hod
Šušmáková Jitka
2 změna RUJ 3.L (RJ3)+ zrušeno
Tomšů Renata
1 navíc TH 1.OA 1.OA za odpadlou
1 odpadá APS 1.OA (ANJ2) zrušeno
2 odpadá PED 3.L (SOC) zrušeno
3 odpadá EKO 1.OA zrušeno
4 změna PEK 2.L (ANJ2)+ zrušeno
Vaňková Ivana
1 změna CJL 3.L (ANJ2)+ zrušeno
2 odpadá CJL 1.L (ANJ1) zrušeno
3 odpadá CJL 1.L (ANJ2) zrušeno
5 změna CJL 3.L (ANJ1)+ zrušeno
Váňová Marta
1 navíc TH 3.B MAT
2 odpadá EKO 4.L
3 změna PRA 3.L+ zrušeno
4 odpadá SEM 4.L
5 odpadá POD 4.A (ANJ2)
Změny v rozvrzích tříd
1.L
1 TH 1.L navíc NO
1 ZEM odpadá (RF)
2 ANJ ANJ2 odpadá (NO)
2 CJL ANJ1 odpadá (VI)
3 ANJ ANJ1 odpadá (NO)
3 CJL ANJ2 odpadá (VI)
4 MAT odpadá (DE)
6 RUJ RUJ odpadá (HL)
6 SPJ SPJ odpadá (HO)
6 NEJ NEJ přesun >> na 20.6. 6. hod
7 TEV Dív odpadá (PO)
7 TEV Chl odpadá (FV)
8 BIO odpadá (PO)
1.OA
1 TH 1.OA navíc TR
1 CJL ANJ1 odpadá (MO)
1 APS ANJ2 odpadá (TR)
2 APS ANJ1 odpadá (KA)
2 CJL ANJ2 odpadá (MO)
3 EKO odpadá (TR)
4 CJL odpadá (MO)
5 TEV Dív odpadá (FV)
6 RUJ RUJ odpadá (HL)
6 SPJ SPJ odpadá (NE)
6 NEJ NEJ přesun >> na 20.6. 6. hod
7 TEV Chl odpadá (FV)
8 PEK odpadá (DE)
2.A
1 TH 2.R navíc DE
1 UCE odpadá (HB)
2 RUJ RUJ odpadá (SJ)
2 NEJ NEJ odpadá (RF)
2 SPJ SPJ odpadá (HO)
3 ZPV odpadá (HM)
4 ANJ ANJ1 odpadá (MZ)
4 PEK ANJ2 odpadá (TR)
5 CJL odpadá (MO)
6 EKO odpadá (JL)
2.B
1 TH 2.R navíc DE
1 UCE odpadá (HB)
2 RUJ RUJ odpadá (SJ)
2 NEJ NEJ odpadá (RF)
2 SPJ SPJ odpadá (HO)
3 ZPV odpadá (HM)
4 ANJ ANJ1 odpadá (MZ)
4 PEK ANJ2 odpadá (TR)
5 CJL odpadá (MO)
6 EKO odpadá (JL)
2.L
1 TH 2.R navíc DE
1 FYZ odpadá (HM)
2 RUJ RUJ odpadá (SJ)
2 NEJ NEJ odpadá (RF)
2 SPJ SPJ odpadá (HO)
3 EKO odpadá (JL)
4 ANJ ANJ1 odpadá (MZ)
4 PEK ANJ2 odpadá (TR)
5 CJL odpadá (MO)
6 SPJ SPJ3 odpadá (HO)
6 RUJ RUJ3 odpadá (HL)
3.A
1 TH MAT navíc VM
1 CJL ANJ2 odpadá (VI)
1 ANJ ANJ1 odpadá (NO)
2 KAJ odpadá (MZ)
3 PRA odpadá (VM)
4 MAT odpadá (HM)
5 ANJ ANJ2 odpadá (MZ)
5 CJL ANJ1 odpadá (VI)
6 TEV Dív odpadá (FV)
7 TEV Chl odpadá (FV)
3.B
1 TH MAT navíc VM
1 CJL ANJ2 odpadá (VI)
1 ANJ ANJ1 odpadá (NO)
2 KAJ odpadá (MZ)
3 PRA odpadá (VM)
4 MAT odpadá (HM)
5 ANJ ANJ2 odpadá (MZ)
5 CJL ANJ1 odpadá (VI)
6 TEV Dív odpadá (FV)
7 TEV Chl odpadá (FV)
3.L
1 TH MAT navíc VM
1 CJL ANJ2 odpadá (VI)
1 ANJ ANJ1 odpadá (NO)
2 RUJ RJ3 odpadá (SJ)
2 SPJ SP3 odpadá (HO)
2 PED SOC odpadá (TR)
3 PRA odpadá (VM)
4 MAT odpadá (HM)
5 ANJ ANJ2 odpadá (MZ)
5 CJL ANJ1 odpadá (VI)
6 TEV Dív odpadá (FV)
7 TEV Chl odpadá (FV)
8 INF INF2 odpadá (PL)
8 UCE INF1 odpadá (HB)
4.A
9. les., 8. les., 7. les., 6. les., 5. les., 4. les., 3. les., 2. les., 1. les., 0. les. Obecná absence třídy
4.B
9. les., 8. les., 7. les., 6. les., 5. les., 4. les., 3. les., 2. les., 1. les., 0. les. Obecná absence třídy
4.L
4. - 9. les., 3. les., 2. les., 1. les., 0. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou