Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v

Změny v rozvrhu Wednesday 27. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Nerad Oldřich
6 přesun << CHE 1.L DisV z 8. hod
8 přesun >> CHE 1.L na 6. hod
Zasadilová Hana
8 změna SPJ 4.L (SPJ)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.L
6 CHE DisV přesun << NR z 8. hod
8 CHE přesun >> na 27.1. 6. hod
4.A
8 SPJ SPJ odpadá (ZA)
4.B
8 SPJ SPJ odpadá (ZA)
4.L
8 SPJ SPJ odpadá (ZA)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou